Markarbete på skolgården

Vi har för närvarande ett markarbete som pågår intill byggnad B (Sörgården) på skolgården. När det är klart kommer vi ha mer lekattraktioner på skolgården. Samtidigt passar vi på att renovera en markbrunn, vilket innebär att från och med idag är ett lite större område av skolgården avstängt. I dagsläget är det oklart hur länge arbetet kommer att pågå. Det går fortfarande utmärkt att komma in på skolgården via Hjälmarsvägen samt via gångvägen intill idrottshallen. Entrén intill hus B är dock avstängd.

 

Tack och trevlig helg!