Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Vad är ”Walking”?

Under halvklasserna har vi ägnat oss åt ”walking”.

Så här går det till;

Samtliga klasser på Sörgården går samma promenad i halvklasser med pedagog från respektive klass. Tillsammans blir vi då ca 40 elever per gång. Promenaden är ca 2 km. Varje elev har då gått 2 km var. Sen lägger vi ihop alla walkingmeter per vecka.

Efter första veckan har eleverna tillsammans gått 150 000 m (15 mil).

Vi uppdaterar walkingmeterna varje gång vi gått.