Aktiviteter på fritids

På Mandala-saga får barnen rita olika mandalas samtidigt som de lyssnar på saga. Det är lugnt aktivitet där finns möjligt att vara ner. Barnen övar även på sin finmotorik.

Vi har haft lekar i blårummet. Först samlas barnen i en ring där alla fick berätta vad de heter, vilken klass de går i och något som de gillar att göra. Sedan lekte vi mänskligt memory och hunden och benet.
Barnen lär känna nya kompisar från andra klasser. De övar på turtagning, regler och samarbete.

På pärplatte-verksta bygger barnen pärlplattor. Här erbjuds en lugn aktivitet där baren bland annat tränar på sin finmotorik och koncentration.

Fritidsgympa

På fritidsgympan lekte vi indiansmyg! En rolig och spännande lek där det gäller att gömma sig och samtidigt försöka ta skatter! Fritidsgympa är en fysisk aktivitet där barnen får röra på sig samtidigt som de leker och har kul! 

Barnen har också fått skapat i ateljén.

Bingo

Barnen blir indelade i olika grupper (vi vuxna delar in), sedan gäller det att försöka ha turen med sig och få bingo! Vi har bingo för att det är kul och därför delar vi inte ut några priser. Förutom att vinna äran så vinner den som har roligast!

Trevlig helg!