Information gällande fritids Tegelbo

Välkomna till Tegelbos fritidsverksamhet 2022/2023
Äntligen har höstterminen dragit i gång på Tegelbo och vi pedagoger är i full gång med att lära känna våra nya elever. Tillsammans bildar vi ett team som arbetar för att alla ska trivas och känna sig trygga hos oss på fritids. Vi ser fram emot detta läsår som bland annat kommer erbjuda roliga aktiviteter och många skratt!

Hur arbetar vi på fritids?
Tegelbos fritidshem vilar på läroplanen där vårt fokus är att ge eleverna en meningsfull fritid genom att erbjuda dem olika aktiviteter för att stimulera deras utveckling och lärande. Vi pedagoger som arbetar på fritids är tillsammans med eleverna under hela dagen där vi även kompletterar förskoleklassens utbildning. En viktig del i elevernas vardag hos oss på Tegelbo är den fria leken. Den erbjuder inte endast öppna dörrar till fantasins värld utan blir även ett socialt forum för samspel där eleverna har möjliga att röra sig fritt mellan olika gruppsammansättningar. På så vis blir leken ett naturligt sammanhang att träna på olika sociala färdigheter såsom turtagning, argumentation, konfliktlösning etc. med stöttning av oss pedagoger. Varje vecka har vi kontinuerliga fritidsmöten där verksamheten planeras utifrån läroplanen samt elevernas intressen.

Vad händer efter skoltid när fritids tar över?
Efter varje avslutad skoldag har vi samling i klassrummen där vi pedagoger presenterar fritidsaktiviteterna för eleverna. Där bestäms vilka som kommer delta och vad som kommer att ske under eftermiddagen. Sedan serveras mellanmålet och därefter startar de planerade fritidsaktiviteterna och fritidsleken.

Utanför varje klassrum (se bilderna på sista sidan) finns en fritidstavla. Här kan eleverna se aktiviteterna som fortlöper 4-6 veckor framåt. Under dessa veckor är syftet att alla elever som vill ska ha möjlighet att få delta i aktiviteterna då det finns ett begränsat antal platser per aktivitet. För att vi pedagoger och eleverna själva ska veta vilka och hur många aktiviteter de medverkat i förs protokoll i samtliga klasser.

En vänlig påminnelse
Glöm inte att prenumerera på fritidsbloggen där läggs viktigt information ut till er vårdnadshavare. Exempelvis kan det röra sig om uppdateringar, veckoplanering, jourfritids, anmälningar inför lov och annat skoj!

Hälsningar /Cecilia, Isabelle, Felicia, Helen, Sakariyie, Tomas, Ulf & Veronika