Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Personalförändringar inför år 2 i höst.

Hej,

Inför hösten kommer det att bli lite personalförändringar.

2A, samma som innevarande år.

Josefine Ewerthz

Sophie Kangas 80%, studier tisdagar

Johnny Dyrander 20%

2B

Sofia Lestrup

Love Ekman; Love har arbetat på skolan i flera år och har i år arbetat i åk 4 och på Ikaros.

2C

Torbjörn Nord

Vakant; Shakira ska resa och vi håller på med rekrytering.

På enheten arbetar Lars Sundlöf vidare. På eftermiddagarna kommer Thomas Nordmark också att arbeta. Thomas arbetar i år i åk 5 och på Ikaros.

Hälsningar

Skolledningen