Kontakta oss

Expedition Årstaskolan

E-post
arstaskolan@stockholm.se
Telefon
08-508 46 200

Carolina Oscarson
Lärare
Arbetsenhetsledare, Utvecklingslärare
Årskurs 1 | Bakgården, Årskurs 2 | Sörgården
Johnny Dyrander
Barnskötare
0C, 2A
Årskurs 0 | Tegelbo, Årskurs 2 | Sörgården
Josefine Ewerthz
Lärare
2A
Årskurs 2 | Sörgården
Lars Sundlöf
Fritidsledare
Årskurs 2
Årskurs 2 | Sörgården
Love Ekman
Barnskötare
2B
Årskurs 2 | Sörgården
Sofia Lestrup
Lärare
2B
Årskurs 2 | Sörgården
Sophie Kangas
Barnskötare
2A
Årskurs 2 | Sörgården
Thomas Nordmark
Fritidspedagog
Årskurs 2, Årskurs 6
Årskurs 2 | Sörgården, Årskurs 6
Torbjörn Nord
Lärare
2C
Årskurs 2 | Sörgården