Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

3Saker med rektorn – ett rektorsbrev och film – februari 2022

Hej! Det här är ett brev från mig Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, till både vårdnadshavare och elever på skolan. Till brevet hör en kort film, 3 saker med rektorn, där jag pratar lite extra om tre aktuella saker.
Vi är en månad in i den här terminen och här är en del av det som är aktuellt på skolan just nu.

I filmen 3 saker pratar jag denna gång om:

 • Prioriteringar i skolans utvecklingsarbete, bland annat arbete med den nya läroplanen LGR 22 och hållbarhet
 • Hopp! (tisdag 8 februari var den totala elevfrånvaron nere på 7,5%, vilket är den lägsta siffran sedan 2019!)

Skolans prioriterade utvecklingsarbete

Det kan vara bra för er att känna till vad vi jobbar med utöver det dagliga arbetet på skolan. Här är en uppräkning av en del av de utvecklingsområden vi jobbar med nu och framöver.

Prioriterade utvecklingsområden

 • Läroplanen LGR 22 och ändrade ämneskursplaner
 • Viktigaste: Sex, integritet, jämställdhet och annat som beskrivs i läroplanens inledande delar, det vill säga det som inte ingår i ämneskursplanerna. Samling av beprövade arbetssätt för skolans arbete F-9
 • Studiero, fortsatt arbete i hela skolan och arbetslagen
 • Rastverksamheten, fortsatt arbete
 • Språkstörning, kompetensutveckling för alla medarbetare under läsåret 2021–2022
 • Lärstudios för årskurs 3–6 och årskurs 7–9, etablering och utveckling
 • Digitala förutsättningar för elever och medarbetare

En av förstudierna vi har i gång för att sedan kunna jobba med som ett utvecklingsområde:

 • Hållbarhet, nuläget i skolans arbete och förväntningar globalt och lokalt

Årstaskolan på webben (favorit i repris)

Om det skulle vara så att någon av er har missat det här så går vi igenom det igen. Kommunikation mellan skola och hem är viktig och ska bara fungera så bra som möjligt, för att elevernas chanser att lyckas bra ska vara så goda som möjligt.

Som ett komplement till Skolplattformen har vi vår egen sida, arstaskolan.se
Via den kan du som elev eller förälder gå vidare till de sidor som är användbara för dig, bland annat:

 • klass.arstaskolan.se, där vi lägger ut information för klass, årskurs eller hela skolan.
  Det är många som prenumererar på inlägg på sitt barns klassblogg och så här gör du:1. Besök den klass- eller årskursblogg du vill prenumerera på.
  2. Leta efter rubriken ”Prenumerera på vårt nyhetsbrev” som du hittar till höger om du sitter på dator och nästan längst ned om du använder mobil.
  3. Skriv in din e-postadress och klicka på ”Prenumerera”.
  4. Nu får du ett e-postmeddelande där du måste klicka på länken för att godkänna. Klart.Här hittar du även numera de mest besökta sidorna som tidigare låg på skolans webbplats inom Stockholm Stad:
  * Kontaktuppgifter till medarbetare på skolan
  * Läsårsinformation
  * Blanketter, till exempel ledighetsansökan
  * Skolrådets minnesanteckningar
 • Skolplattformen, utöver informationen om skolan som du också kan se på klass.arstaskolan.se så hittar du här bland annat:
  * Betyg och omdömen
  * Pedagogiska planeringar i Planering och Bedömning
  * ElevfrånvaroObs! I dina sidor i Skolplattformen kan du göra så att dina kontaktuppgifter blir synliga för övriga, bra när ni vill kunna ha kontakt med varandra:* På stadens supportsida för ”Mina sidor” får du hjälp med hur du redigerar eller lägger in dina uppgifter, som telefonnummer och e-post https://supportguider.stockholm.se/2484.guide och på https://supportguider.stockholm.se/3655.guide visar staden hur du gör dina kontaktuppgifter tillgängliga för andra vårdnadshavare
 • support.arstaskolan.se är en hjälpsida med lathundar och instruktionsfilmer för det mesta som har med våra digitala förutsättningar att göra.
 • plejtv.se är skolans egen youtube med nya och gamla filmer kopplade till olika delar av skolan.

Webbplatsen arstaskolan.stockholm.se är nu stängd och istället finns Årstaskolan, F–9 – Stockholms stad (grundskola.stockholm)
Denna sida riktar sig framför allt till blivande elever och föräldrar samt andra som vill veta mer om skolan.

Reportage om slöjden på skolan

Utbildningsförvaltningens tidning LÄRA har gjort ett fint reportage om två av våra slöjdlärare, Linnea Kielland och Jerker Dahlin och hur de jobbar med eleverna i ämnet.
Du kan läsa det här LÄRA Stockholm #4/2021

Enkät-tätt

Utan att vi riktigt rår över det så pågår svarstiden för två enkäter samtidigt, Stockholms stads Grundskoleundersökning och Skolinspektionens enkät.
Här är en beskrivning av dem så att du vet vad som är vad:

Skolinspektionen genomför sin enkät vartannat år på alla skolor, den är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.
Vilka svarar och hur? Samtliga vårdnadshavare i F-9. Sista svarsdatum är 4 mars. Se info om hur du svarar här nedanför.

Information från Skolinspektionen:
Enkäten besvaras med hjälp av en kod som är knuten till aktuell skolenhet och enkätversion. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Samma kod kan användas flera gånger så att vårdnadshavare kan svara för alla sina barn inom samma skolform.
Koden för Årstaskolan, Vårdnadshavare Förskoleklass är: ZiMvNf
Koden för Årstaskolan, Vårdnadshavare Grundskola årskurs 1-9 är: 4jtiAY

Grundskoleundersökningen, Stockholm stads:
Utöver eleverna i årskurs 2, 5 och 8 så svarar även en del av er föräldrar.
Vilka svarar? Vårdnadshavare med barn i förskoleklass, årskurs 2 och grundsär årskurs F–9 har fått en enkät skickad per post. Sista dagen för vårdnadshavare att svara på enkäten är den 13 februari.

Vid senaste koll var svarsfrekvensen 52,5% i F-klass och 38% i åk 2.

Vi är alltid mycket tacksamma om du tar dig tid att svara på enkäter och frågeställningar som har med skolan att göra. Ju fler svar som kommer in, desto mer säkra kan vi vara på att bilden som framträder är rättvisande.

Tack för att du svarar!

Rommeresa, i år för både åk 7 och 8

Sedan några år tillbaka åker vi varje år till Romme med våra 7: or. Tanken är dels att hela årskursen och de vuxna runt den gör det tillsammans, dels för att alla elever ska få möjlighet att prova på vintersport, oavsett egna förutsättningar. Skolan står för kostnaderna den här dagen.

Eftersom 8:orna inte kunde åka förra året på grund av pandemin så har vi bestämt att även de åker i år. Rätt ska vara rätt.

Datumet är 10 mars, vecka 10 och information kommer via klassbloggen/Skolplattformen.

Covidhantering

Min starka förhoppning är att ni inte ska behöva läsa mer om det här och att jag inte ska behöva skriva mer om det heller.
Tills vidare gäller lämning och hämtning utomhus samt att vi värderar från gång till gång om möten görs fysiskt i skolan eller digitalt.

Tack för att du lyssnat och läst.
Rätt vad det är så är våren här – det ser vi fram emot!

Kalle Enström
Rektor Årstaskolan