Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Covid, symptom och testning

Hej! Vi är nu dryga två veckor in på läsåret. Vi ser att pandemin inte klingat av i samhället ännu, som vi alla hade önskat.

Frånvaron i klasserna har varierat sedan starten och vi följer den kontinuerligt för att ha en aktuell bild av hur det ser ut på skolan som helhet och i de olika delarna.
Frånvaron på en skola så här års har sin grund i flera saker, barn och vuxna möts efter en längre tid isär och elevfrånvaron är oftast något högre i samband med skolstarten. Jag är också övertygad om att många gör precis som vi ska, stannar hemma vid symptom + de två symptomfria dagarna. Det är alltså svårt att se exakt vad frånvaro beror på.

Så här långt har endast ett fall av positivt test för covid rapporterats till mig sedan skolstarten. Information har gått ut till de närmast berörda.

Jag vill uppmana er att fortsätta testa er och era barn då ni har symptom som kan peka på covid. Då skolan är en så stor mötesplats för människor med så många förgreningar måste vi alla göra allt vi kan för att hindra smittspridning.

Härunder hittar du samlad information från Utbildningsförvaltningen och Skolöverläkaren om testning, vad som gäller för alla som är vaccinerade etc.

När är det dags att ta prov?

Om symtomen varar i mer än 24 timmar – ta prov för covid-19 (PCR-test från vården). Det här gäller för både vuxna och barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Snabbtester som kan köpas på apotek och andra ställen är inte tillförlitliga och räcker inte för säker diagnos.

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om prov för covid-19 (PCR-test) och hur du beställer det: https://www.1177.se/stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/

Provtagning utan symtom efter kontakt med smittad

Den här rekommendationen gäller för vuxna, högstadie- och gymnasieelever:

Regionens smittskyddsläkare rekommenderar att du som träffat en person som är konstaterat smittad med covid-19 behöver testa dig så snart som möjligt även om du inte har symtom. Det gäller om:

  • du träffade personen då hen var smittsam.
  • du var närmare än två meter från personen i minst 15 minuter.

Testar du dig när det gått 3 dagar eller mindre sedan du träffade personen behöver du göra ett nytt test när det gått 5 dagar sedan ni träffades.

Testar du dig när det gått 4 dagar eller mer sedan du träffade personen behöver du inte göra fler test.

Har det gått mer än 7 dagar sedan du träffade personen med covid-19 behöver du inte testa dig, om du inte har symtom.

Vad gäller om du är vaccinerad eller har haft covid-19?

Det som står här ovanför gäller inte om du känner dig frisk (är utan symtom) och har:

  • tagit två vaccinsprutor och fick sista dosen för mer än två veckor sedan.
  • haft covid-19 under de senaste 6 månaderna och vet det med säkerhet genom PCR-test eller blodprov för antikroppstest.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Vuxna och barn som får snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 bör alltid stanna hemma för att inte smitta andra.

Vad gäller om någon i familjen har vaccinerats eller haft covid-19 de senaste 6 månaderna?

Följ Folkhälsomyndighetens råd om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Hur länge ska man vara hemma vid symtom?

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur länge man ska stanna hemma vid symtom på covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Allt gott, 

Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan