Delvis fjärrundervisning i årskurs 7 och 8 fortsätter – Information till elever och vårdnadshavare

Hej! Vi är nu inne på vår 4:e vecka av delvis fjärrundervisning för årslurs 7 och 8 och har därför tagit ställning till fortsättningen.

Bakgrund

I januari möjliggjordes fjärr-och distansundervisning för årskurs 7–9 av regeringen. Huvudmannen, i vårt fall Stockholm stad, är beslutsfattare för respektive skola.

Lösningarna har sett olika ut på olika skolor, säkerligen beroende på ett antal lokala ställningstagande runt organisation, lokaler och annat som spelar in.

Delvis fjärrundervisning i årskurs 7 och 8

På Årstaskolan bestämde vi oss för att genomföra delvis fjärrundervisning enligt nedan:

 • Vecka 3 – Årskurs 7 Fjärrundervisning
 • Vecka 4 – Årskurs 8 Fjärrundervisning
 • Vecka 5 – Årskurs 7 Fjärrundervisning
 • Vecka 6 – Årskurs 8 Fjärrundervisning

Undantag har gjorts för några elever i Slussen, vår förberedelseverksamhet i årskurs 7–9 för elever som varit mindre än fyra år i Sverige. Ytterligare ett mindre antal elever i årskurs 7 och 8 har följt undervisningen på plats i skolan.

Fjärrundervisning innebär alltså att eleverna följer sitt ordinarie schema med sina ordinarie lärare. Det tror vi är bättre för eleverna än distansundervisning, där ordinarie schema kan frångås och eleverna i högre grad förväntas arbeta själva.

Vi vet att fjärrundervisning knappast kan mäta sig med undervisningen som vi har i klassrummet. Det har sina begränsningar, inte minst i de praktiska ämnena.

Eleverna och undervisningen

För att följa hur eleverna i årskurs 7 och 8 har uppfattat den här perioden har vi ställt frågor till dem. Underlaget är jättebra för vårt fortsatta arbete och många kloka tankar kommer fram.

Ett par exempel: av 111 svar i nuläget kan vi utläsa följande:

Fråga: Om du har stött på problem när du studerar, som att du inte har förstått ett visst moment – har du då kunnat få hjälp av dina lärare på samma sätt under fjärrundervisningen jämfört med vanlig undervisning?

Fråga: Hur upplever du att tekniken har fungerat när du har haft fjärrundervisning?

Gällande tekniken så gör vi vad vi kan när det gäller att ytterligare förbättra förutsättningarna. Teams kan bland annat behöva ominstalleras och liknande.

De här och övriga svar kombinerat med fritextsvar kopplade till frågorna ger skolan bra underlag för beslut om organisation och lärarna bra underlag för sin planering av undervisningen.
Tack till alla er kloka elever för era svar!

Så här gör vi från vecka 7

Fjärrundervisningen för årskurs 7 och 8 fortsätter vecka 7, 8 och 10.

Vecka 7 – Fjärrundervisning årskurs 7
Vecka 8 – Fjärrundervisning årskurs 8
Vecka 10 – Fjärrundervisning årskurs 7

Förändring gällande praktiskt-estetiska ämnen under dessa veckor: I årskurs 7 har eleverna Hem- och konsumentkunskap på plats i salen, i årskurs 8 har eleverna slöjd på plats i salen.

 • Ur smittspridningssynpunkt är hem- och konsumentkunskap i salen i F-huset i skolans F-6-del en bra idé, där eleverna träffar få eller inga andra.
 • Slöjd årskurs 8 väljs ut för att eleverna inte ska tappa alltför mycket tid för praktiskt arbete där.
 • För båda de här ämnena gäller att små ändringar i schemat görs, för att eleverna före och efter ska kunna ta sig fram och tillbaka till skolan för att före och efter kunna delta i fjärrundervisning hemifrån.
 • Eleverna äter fortfarande inte lunch i skolan den vecka de har fjärrundervisning.
 • Vi bedömer att de här ämnena är de mest sårbara i nuläget, fler ämnen skulle definitivt påverkas positivt om vi hade mer undervisning i klassrummet men vi skulle då alltmer missa syftet med att minska antalet elever i skolans lokaler.

Anledningar till beslut om fortsättning

 • Vi ser fortfarande att vi har svårt att leva upp till råden och rekommendationerna för att bromsa smittspridning om alla elever i 7–9 skulle vara på plats samtidigt.
 • Smittläget i samhället har ännu inte förändrats tillräckligt mycket i positiv riktning.
 • Vi fortsätter även vecka 10 för att förebygga en möjligt allmänt ökad smittspridning när människor troligen förflyttat sig i landet under sportlovet.
 • Årskurs 9 är fortsatt undantagna från fjärrundervisningen, detta för att ge dem bästa möjliga förutsättningar under sin sista termin i grundskolan.
 • Vi utgår fortfarande från att ”bubbla in” eleverna, hålla dem inom sina egna klasser så mycket som möjligt, även i matsalen.

Avslutningsvis kan jag säga att vi önskar att vi inte ska behöva fortsätta på det här viset men ett tag till behöver det se ut så här.
Vi hjälps åt att påverka smittspridningen och gör alla det vi kan för att samtidigt underlätta för varandra.

Allt gott,
Kalle Enström
Rektor Årstaskolan