Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Föräldrainformation från stadsdelsförvaltningen

Stadens preventionssamordnare, socialförvaltningen och polisen har tillsammans tagit fram ett antal utskick med råd och tips kring föräldraskap som skickas ut vid olika tillfällen under året och detta är ett av dessa. 

Här kommer lite tips och information kring alkohol och droger.

>> Ladda ned PDF här