Förlängning av delvis fjärrundervisning gällande årskurs 7-9

Hej!
Beslut är nu fattat och vi fortsätter med delvis fjärrundervisning även vecka 20, 21 och 22.

  • Vecka 20 | Fjärrundervisning årskurs 7
  • Vecka 21 | Fjärrundervisning årskurs 8
  • Vecka 22 | Fjärrundervisning årskurs 7

Eleverna i årskurs 7 har Hkk på plats i salen.
Eleverna i årskurs 8 har slöjd på plats i salen.

Vi fortsätter alltså med samma upplägg som hittills för det tre kommande skolveckorna.

Samtliga elever är tillbaka under den sista skolveckan, vecka 23, med skolavslutningen på fredag.
Tiderna under den sista skolveckan är tänkta att anpassas, information om det här kommer via enheterna.

Undantag från fjärrundervisningen

Enhet 7 och 8 har bestämt vilka elever som är kvar på skolan istället för att ha fjärrundervisning, det rör sig om elever i större behov av särskilt stöd.
Viktigt att de elever som enheterna valt ut är på skolan så att de kan få relevant stöd. Mentor följer upp elever med vårdnadshavare om de inte kommer till skolan.
Lärarna undervisar från klassrummet, om inget annat sägs.

Eleverna i skolans förberedelsegrupp Slussen har sin undervisning på skolan, i Slussen eller i de ämnen där de deltar i den ordinarie undervisningen.

Fjärrundervisning innebär alltså att eleverna följer sitt ordinarie schema med sina ordinarie lärare, i teams.

Det allmänna läget

  • Vi ser i nuläget ingen hög smittspridning inom skolan men med tanke på det allmänna pandemiläget i samhället så fortsätter vi med vår delvisa fjärrundervisning.
  • Det finns i nuläget inga allmänna rekommendationer från Utbildningsförvaltningen och Region Stockholm, utifrån det lokala smittläget.

Skollunch

Vårdnadshavare meddelar rektor Kalle Enström om deras barn behöver lunchlåda. Eleverna hämtar den i så fall i köket vid sin lunchtid.