Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Läsårets första Enhets- och Skolråd | Torsdag 13 oktober

På torsdag den 13 oktober är det dags för läsårets första Enhetsråd och Skolråd.

Vad är Enhetsråd och Skolråd och hur går de till?

Tanken med dessa möten är att upprätthålla en god samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna som grupp. Här ges möjlighet att informera, till exempel om förändringar och nyheter. Här finns också möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Vi har valt att genomföra Enhetsråd och Skolråd som fysiska möten på plats i skolan. Även om digitala möten kan upplevas spara en del transporttid så tror vi att de här mötena tjänar på att genomföras fysiskt.

Skolrådet som föregås av Enhetsråd äger rum två gånger / termin, på torsdagar efter skolans APT (ArbetsPlatsTräff).

Vi har ett skolråd för årskurs F-6 och ett för årskurs 7–9.

Upplägget är att på enhetsrådet i årskurs F-6 diskuteras frågor som rör enheten / enheterna. På Skolrådet tas de frågor upp som rör hela årskurs F-6 och / eller hela skolan.

  • Enhetsrådet är klockan 17.30-18.15
  • Skolrådet är klockan 18.30-19.30.

Inbjudan går ut på bloggarna inför aktuellt möte.

På Enhetsrådet deltar klassrepresentanter i möte för Tegelbo, Sörgården, Bakgården, Norrgården, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

Representanter från Enhetsråden i årskurs F-6 går sedan vidare för Skolråd tillsammans med rektor Kalle Enström, i personalrummet vid expeditionen på plan 2.

I årskurs 7-9 på Årstaviken är Enhetsråd och Skolråd sammanslaget till samma tid, klockan 17.30, i matsalen på Årstaviken. 

Vad är agendan på mötena?

För att mötena ska vara så bra förberedda som möjligt så ber vi er att skicka in era frågor i förväg via klassrepresentant till klasslärare / mentor. Om klassen inte har en representant så kan ni skicka frågorna direkt till klasslärare / mentor.

Har ni frågor som riktas till Skolrådet och rektor så kan ni skicka dem direkt till kalle.enstrom@edu.stockholm.se frågor om årskurs 7-9 till pontus.harryson@edu.stockholm.se

Skicka era frågor senast en vecka före mötena, denna gång alltså torsdag 6 oktober.

Agenda på Enhetsråden och Skolrådet:

  • Uppföljning av föregående möte
  • Information från skolan
  • Representanternas frågor och funderingar

Var hittar jag vad som sagts på Skolrådet?

Minnesanteckningar från Skolråden läggs ut här Dokument | Blanketter – Årstaskolan – Information och nyheter (arstaskolan.se) så att alla kan ta del av dem.