Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Om kriget i Ukraina och hur barn påverkas

Kriget i Ukraina fortsätter och vi försöker nog alla få en förståelse för både vad som händer och vilka konsekvenser det kan få. Skolans elever står mitt i det här och kan ha än svårare än oss vuxna att reda i vad som pågår och vad det kan tänkas innebära. De behöver också stöd i att hantera de känslor som kommer upp, till exempel när de ser bilder och filmklipp från krigsmiljöer.

Barn blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller i omvärlden. De kan behöva prata om det med någon vuxen. Alla vi vuxna som finns runt barnen har här en roll att spela och ett ansvar att ta.

Skolan kan i sådana här lägen vara en frizon för eleverna, där normalitet råder. De vuxna på skolan finns beredda att möta eleverna och deras tankar och känslor som trygga vuxna, det är vår roll.

Flyktingar från Ukraina

Stockholm stad och Utbildningsförvaltningen planerar och hanterar mottagande av flyktingar från Ukraina, bland dem barn i skolålder. Start Stockholm är den enhet på Utbildningsförvaltningen som tar emot alla elever som kommer till Stockholm från ett annat land, så även när det gäller eleverna från Ukraina.  På Start kartläggs deras situation och skolbakgrund före det att de får skolplaceringar runt om i staden.

Här finns ytterligare kontaktuppgifter och information om Start Stockholm:

Ring START Stockholm:  08-508 33 500 Telefontid på mottagningen: Måndag-fredag kl 08:30-12:00

Skicka e-post till START Stockholm: start-mottagning@edu.stockholm.se

Läs information på webbplats: socialtstod.stockholm/nyanlanda/forskola-och-skola/

Länkar

Här under finns länkar till olika sidor som kan vara bra att ha, både för ens egen förståelse och för dig när du vill prata med ditt barn:

Information till barn och unga

Om oron för krig — frågor och svar för barn – Krisinformation.se

Lilla Aktuellt | SVT Barn

Information till vårdnadshavare

Att prata med barn om oro för omvärldsläget – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Bekräftade fakta på Krisinformation.se från Sveriges samlade myndigheter

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld – Krisinformation.se

Var källkritisk och sprid inte vidare rykten

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Om källkritik och falska nyheter

Källkritik – Krisinformation.se

Mediebudorden – Medierna | Sveriges Radio

Kalle Enström | Rektor
Årstaskolan