Rektorsbrev Årstaskolan Augusti 2021

Hej! Det här är ett brev från mig Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, till både vårdnadshavare och elever på skolan.

Nu är det nya läsåret igång! Vi hälsar välkommen till våra nya elever och vårdnadshavare och välkommen tillbaka till er som redan träffat oss.

Eventuellt har vi vädermässigt redan lämnat sommaren bakom oss, vilket gör att en kan sakna sol och värme. Samtidigt kanske det blir lite lättare att komma in i jobb och rutiner.
Oavsett så ser jag fram emot ett fint och förhoppningsvis mer corona-fritt läsår!
Vi följer naturligtvis alla utvecklingen och myndighetsinformationen, vi från skolan meddelar vad som gäller hos oss samt när något förändras.

Förhållningssätt och ansvar runt Covid-19

Att tänka på för er som vårdnadshavare och elever

 • Hämtning och lämning sker fortsatt utanför skolan, jag hoppas att vi får klartecken för att avsluta denna åtgärd om inte alltför lång tid.
 • Det är fortsatt viktigt för skolan att få information om en elev på skolan har testat positivt för covid-19. Vi ska då hjälpa till i smittspårningsprocessen via information (vi delar dock aldrig vem som testat positivt). Vi kan också ha en överblick över hur många aktuella positiva fall som finns på skolan samt om de verkar hänga ihop.
  Rutinen är att jag som rektor kontaktar utbildningsförvaltningens skolöverläkare och grundskolechef för att rådgöra med dem om flera bekräftat smittade individer rapporteras till mig.
 • För familjekarantän gäller att alla i hushållet sätts i karantän i 7 dagar från den dagen då någon i hushållet gjorde sitt test, som sedan visade sig vara positivt för covid-19.
 • Oavsett om test har gjorts eller inte ska alla elever som har symptom inte vara i skolan.

Aktuellt på skolan

 • Undervisningen i årskurs 7–9 kommer att ske på plats i skolan. Det finns i nuläget inga planer på någon form av fjärrundervisning.
 • Praktiskt: vi vädrar lokalerna mellan lektioner, aktiviteter, möten, lunchtider etc. Vi pratar med eleverna om handhygien, handsprit finns tillgänglig, vi håller avstånd så långt det nu är möjligt.
 • Vi fortsätter med att ha digitala möten när vi i mötet blandar personal på skolan som inte jobbar tillsammans i vardagen.
 • Vi fortsätter att undvika att utomstående personer, vårdnadshavare och andra, kommer in i skolan. Det innebär att hämtning och lämning även fortsättningsvis sker utomhus, samt att möten med föräldrar i första hand görs digitalt. Det finns tillfällen då ett fysiskt möte är viktigt, undantag görs då.
 • Föräldramöten för klasser och/eller hela årskurser genomförs digitalt. Något undantag kan förekomma.

Folkhälsomyndighetens råd runt samtal med barn om corona/covid

 • Informera barnen och eleverna om viruset och om de åtgärder, så som vaccinationer, som samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med barnen och eleverna.
 • Säkerställ att de barn och elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.
 • Informera om värdet av att ha en god handhygien för att minska risken av spridning av infektionssjukdomar och påminn barnen och eleverna om att tvätta händerna med tvål och vatten. Yngre barn kan behöva instrueras om hur de ska tvätta händerna.
 • Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan en utgå från Folkhälsomyndighetens samlade information om covid-19 för barn och unga samt Krisinformation.

Stanna hemma om du är sjuk – på olika språk

Informationen om närvaro och minskad smittspridning i grundskolan finns även på några andra språk.

Stanna hemma om du är sjuk – engelska, pdf, 62 kB
Stanna hemma om du är sjuk – arabiska, pdf 111 kB
Stanna hemma om du är sjuk – persiska, pdf, 94 kB
Stanna hemma om du är sjuk – somaliska, pdf, 62 kB

Läsårsdata 2021–2022

Höstterminen 2021

Höstterminens första dag: 18 augusti
Höstlov: v.44, 1–5 november
Höstterminens sista dag 22 december

Vårterminen 2022

Vårterminens första dag: 11 januari
Sportlov (vecka 9): 28 feb–4 mars
Påsklov (vecka 15): 11–14 april
Lovdag: 27 maj
Läsåret slutar: 10 juni

Klassbloggar

Efter ett års uppehåll har vi valt att återuppliva klassbloggarna igen, för att säkerställa att alla som vill ska kunna komma åt veckobrev och liknande.
Veckobrev och viktig information kommer ni hitta både på Skolplattformen och klassbloggarna, så ni kan helt enkelt välja vilken kanal ni vill använda er av.

klass.arstaskolan.se hittar ni alla klassbloggar. Du kan här som tidigare prenumerera på den/de bloggar du vill ha uppdateringar från.

Skolplattformen

På Skolplattformen hittar ni material som rör ert/era barn som betyg, omdömen, schema, lovanmälan, planeringar och annat.

Som vårdnadshavare når du Skolplattformen på skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

För att komma åt Skolplattformen måste du se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter, som telefonnummer och e-postadress. Hur du gör det kan du läsa om nedan.

Uppdatera era uppgifter – Skolplattformen

https://grundskola.stockholm/skolplattformen/ hittar du länken till Mina Sidor längst ned. När du har loggat in på Mina Sidor, så kan du ändra dina kontaktuppgifter.
Dessa kontaktuppgifter använder du dels för att kunna logga in på Skolplattformen och kunna frånvaroanmäla ditt/dina barn, men de används också av oss för att kunna kontakta er.

Vi är därför mycket tacksamma över att du går in och kontrollerar att de stämmer, så att det blir lätt för oss att ha kontakt med er.

Support – Skolplattformen

https://grundskola.stockholm/skolplattformen/ finns även kontaktuppgifter till stadens support, om du behöver hjälp med inloggning till Skolplattformen. Observera att det finns en support för elever och en annan för vårdnadshavare.

Ledigheter

Stockholm stads policy är att skolorna ska vara restriktiva vad gäller att bevilja ledigheter under elevernas 178 skoldagar/läsår.

På Årstaskolan innebär det att vi kommer att pröva ledighetsansökningar upp till fyra dagar/läsår, utöver det beviljar vi sällan en ledighetsansökan.

Klasslärare/Mentor tillstyrker eller avstyrker alla ledigheter, biträdande rektor beviljar eller avslår.
I de fall ledighetsansökan görs på fler än 10 dagar är det rektor som avslår eller beviljar.
Ledighetsansökan görs än så länge med blankett som du hittar på vår hemsida: Blanketter | Årstaskolan (stockholm.se)

Blanketten lämnas till elevens klasslärare/mentor som lämnar den vidare till biträdande rektor efter att ha tillstyrkt eller avstyrkt.

Skolrådet

Enhetsråd och Skolråd sker som förra terminen tills vidare i digital form. Skolrådet som föregås av Enhetsråd äger rum två gånger/termin, på torsdagar efter skolans APT.
Vi har ett skolråd för årskurs F-6 och ett för årskurs 7–9.

Upplägget är att på enhetsrådet i årskurs F-6 diskuteras frågor som rör enheten/enheterna. På Skolrådet tas de frågor upp som rör hela årskurs F-6 och/eller hela skolan.
Enhetsrådet är 17.15-18.00, Skolrådet är 18.15-19.00.
Inbjudan till digitala möten går ut inför aktuellt möte.

På skolans årskurs 7–9-del är Enhetsråd och Skolråd sammanslaget till samma tid, 17.15.

Datum för denna termins Enhetsråd och Skolråd

Torsdag 7 oktober
Torsdag 9 december

Minnesanteckningar från Skolråden läggs ut på skolans webbplats här Skolrådet | Årstaskolan (stockholm.se) så att alla kan ta del av dem.

Hör alltid av dig till mig eller någon annan på skolan om det är något du undrar över.
Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för eleverna på skolan.
Ta hand om varandra!

Kalle Enström

Rektor Årstaskolan