Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Skolinspektionens enkät – kort svarsdatum

Hej! Av olika anledningar har all information om Skolinspektionens enkät inte gått ut till er.

Skolinspektionen genomför sin enkät vartannat år på alla skolor och den är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Vilka svarar och hur? Samtliga vårdnadshavare i F-9. Sista svarsdatum är 4 mars. Se info om hur du svarar här nedanför.

Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Samma kod kan användas flera gånger så att vårdnadshavare kan svara för alla sina barn inom samma skolform.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 8. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 eller 8 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Årstaskolan, Vårdnadshavare Grundskola Förskoleklass

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/ZiMvNf. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden ZiMvNf.

Årstaskolan, Vårdnadshavare Grundskola årskurs 1-9

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/4jtiAY. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden 4jtiAY.

 

Kalle Enström
Rektor