Kontakta oss

Expedition Årstaskolan

E-post
arstaskolan@stockholm.se
Telefon
08-508 46 200

Carolina Oscarson
Lärare
Arbetsenhetsledare, Utvecklingslärare
Årskurs 1 | Bakgården, Årskurs 2 | Sörgården
Christian Chatfield
Lärare mot fritidshem
1A
Årskurs 1 | Bakgården
Elin Johannesson
Lärare
1B
Årskurs 1 | Bakgården
Eva Freiendahl
Barnskötare
Årskurs 1
Årskurs 1 | Bakgården
Johanna Wictorin
Lärare
1A
Årskurs 1 | Bakgården
Josefin Eriksson
Barnskötare
1C
Årskurs 1 | Bakgården
Karin Ljungblom
Fritidspedagog
Arbetsenhetsledare
1B
Årskurs 1 | Bakgården
Malin Wickström
Lärare
1C
Årskurs 1 | Bakgården
Memme Chatfield
Skolbibliotekarie
Årskurs 1 | Bakgården, Skolbibliotek