Kontakta oss

Expedition Årstaskolan

E-post
arstaskolan@stockholm.se
Telefon
08-508 46 200

Calle Drugge
Elevassistent
Elevhälsa
Caroline Sturén
Skolkurator
Elevhälsa, Kurator
Cecilia Agestrand
Lärare
Elevhälsa
David Spak
Studie- och yrkesvägledare
Elevhälsa, SYV
Emma Hallgren
Specialpedagog
Förstelärare
Arbetstid: Fredagar samt måndag udda veckor på Årsta Torg. Övriga dagar på Årstaviken.
Elevhälsa, Specialpedagogik
Erika Söderström
Speciallärare
Elevhälsa, Specialpedagogik
Eva Abrahamsson
Speciallärare
Elevhälsa, Specialpedagogik
Gabriella Israelson
Lärare
9C
Årskurs 9, Elevhälsa, Specialpedagogik
Jonas Johansson
Speciallärare
Förstelärare
Elevhälsa, Specialpedagogik
Monica Pettersson Baumgart
Skolsköterska
Elevhälsa, Skolsköterska
Olof Hedtjärn
Skolkurator
Elevhälsa, Kurator
Osman Cloarec
Socialpedagog
Elevhälsa
Per Lundkvist
Speciallärare
Elevhälsa, Specialpedagogik
Pernilla Strandin
Speciallärare
Elevhälsa, Specialpedagogik
Soile Lillnor
Speciallärare
Elevhälsa, Specialpedagogik
Therese Haraldsson
Skolsköterska
Elevhälsa, Skolsköterska
Ulrika Nylander
Specialpedagog
Elevhälsa, Specialpedagogik
Yunus Ünver
Socialpedagog
Elevhälsa
Zeke Leffler
Skolpsykolog
Elevhälsa, Psykolog